REKLAMA

 

Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę w sprawie budowy drogi

Co wiesz o projektach w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, kto je realizował, co z wizerunkiem – takie pytania czekają w ankiecie.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na terenie powiatu białostockiego rozbudowano drogę powiatową nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od granicy z powiatem sokólskim do Bobrownik (o łącznej długości 4,79 km) oraz drogę gminną nr 105067 B w Bobrownikach (o łącznej długości 466 m). To projekty mające charakter niekomercyjny i przyczyniające się do poprawy jakości życia.

Pierwszą inwestycję podzielono na dwa zadania. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku najpierw wykonało roboty drogowe za prawie 2,76 mln złotych, a następnie przepusty za blisko 205 tys. złotych.

Natomiast druga obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz powstanie nowych chodników. Wykonawcą robót również było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 917 770,18 zł.

Teraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi badanie wśród mieszkańców obszarów, na których realizowano program. Mogą oni wyrazić swoją opinię w anonimowej ankiecie. Jej wypełnienie zajmuje około pięciu minut i można to zrobić jeszcze do soboty.

CZYTAJ TAKŻE: Inwestycje powiatu białostockiego. Radni przyjęli projekt budżetu na 2021 rok [LISTA]

(erw)

REKLAMA

Facebook

Instagram